آموزش انواع میکروفن ها

  • 342

Your browser doesn't support HTML5 video.

در این ویدیو به مقدمه ای راجع به کارکرد میکروفن می پردازیم.