معکوس آکوردها

  • 407

Your browser doesn't support HTML5 video.

در این ویدیو حالت های معکوس آکورد و روش ساختن آنها را به شما آموزش می دهیم.