نصب سیستم های صوتی

مفاهیم و اصلاحات آکوستیکی در سالن های آمفی تئاتر

در طول 12 قرن واژگان توسط دانشمندان آکوستیکی برای بررسی صدای سالن‌های سمفونی[1]، اپرا و انواع کلاسیک تعریف گردیده است که در جدول زیر برخی از این واژگان که توسط دول[2] (1972)، بارون[3] (1993‌) و...

صدای گروه پاپ و راک در سیستم صوتی

یکی از مشخصه های موسیقی پاپ و راک نیاز به تقویت منابع صوتی در آن هاست. دلیلی این امر این است که برقراری توازن آکوستیکی برای سازهای متفاوت دشوار بوده (بخصوص در سالن های کوچک) و یا صدای بسیار کم...

مبانی نصب سیستم صوتی در سالن ها

یکی از مشخصه های موسیقی پاپ و راک نیاز به تقویت منابع صوتی در آن هاست. دلیلی این امر این است که برقراری توازن آکوستیکی برای سازهای متفاوت دشوار بوده (بخصوص در سالن های کوچک) و یا صدای بسیار کم...

توازن صدا در نصب سیستم صوتی در سالن

هدف از سیستم صدارسانی حرفه ای، تامین صدای بلند و شفاف برای تمامی شنوندگان است. این صدا در هر نقطه از محیط، ترکیبی از صدای مستقیم بلندگوها و بازتاب های آن است. توازن بین سطح صدای مستقیم و صدای...

روشهای اندازه گیری و کالیبراسیون در آکوستیک معماری

اولین گام در آکوستیک معماری تلاش برای اندازه گیر پارامترهای فیزیکی عینی است که همتاهایی برای پارامترهای ذهنی صدا در یک سالن هستند.

تجهیزات اندازه گیری و کالیبراسیون در آکوستیک معماری

در نگاه به آنچه که تا کنون استفاده شده به ترکیب بندی سابین در آزمایش معروف اندازه گیری زمان واخنش می پردازیم که بسیار ساده به نظر می رسد.

اساس عملکرد سیستم صوتی حرفه ای

اگر به کنسرتهای بزرگ در سال های اخیر رفته باشید، احتمالاً با آرایه خطی بلندگو ها مواجه شده اید، اما چرا Line array بهترین راه برای تجهیز سالن های بزرگ است؟ آنها چگونه تکامل یافته اند و آیا هرگز می...

صدا رسانی به شنوندگان، نه دیوارها!

ویژگی اصلی سیستم صدای حرفه ای (PA) این است که صدا را به سمت شنونده بفرستد نه جای دگر. ولی تا کنون چندبار دیده اید که این موضوع به درستی اجرا شده باشد؟

تئوري جهتوري در سیستم صوتی

حالت ديگر كه هدف اين مقاله نيز هست، زمانيه كه منبع صدا بزرگتر از طول موج باشد، كه باعث افزایش جهتوري شده و هرچه منبع صوتي بزرگتر بشه جهتوري هم بيشتر مي شود.