آکوستیک و فیزیک صوت

مقدمه ای بر فیزیک گفتار

در بخش عمده ای از زمان تولید گفتار، حنجره نقش منبع ارتعاشی، و ستون هوا از حنجره تا لب ها که همان مجرای فوق چاکنایی (Vocal Tract) باشد، به عنوان دستگاه طنین بخش عمل می کنند.

منبع انرژی برای تولید گفتار

در هر دو مورد گفتار و موسیقی، برای تولید صدا جریان مستمر انرژی که در یک جهت حرکت دارد، باید به حرکات جلو و عقب یا به عبارت دیگر به نوسان ها بدل شود، که این حرکت ابتدا دستگاه های ارتعاشی جامد و سپس...

حنجره به عنوان منبع صوتی

انرژی آکوستیکی که همراه گفتار است، از ماهیچه های سینه نشات می گیرد. این ماهیچه ها هنگام انقباض هوا را از شش ها به سوی اجزای مختلفی که ساز و کار صوتی را تشکیل می دهند، روانه می سازند.

توان آکوستیکی گفتار

توان میانگین گفتار شخص در تراز محاوره ای، تقریبا ۱۰ میکرووات است، و البته این مقدار میانگین باید در فاصله زمانی نسبتا طویلی، بین دو تا چهار ثانیه تعیین گردد.

نقش گوش خارجی در شنوایی

گوش به سه ناحیه تقسیم می شود: گوش خارجی، گوش میانی و گوش داخلی.
گوش خارجی شامل لاله گوش، مجرای گوش و پرده سماخ می شود. قسمت خارجی گوش را لاله گوش می نامند. لاله گوش از طریق بازتابانیدن امواج...

نقش گوش میانی در شنوایی

این بخش از گوش شامل سه استخوانچه کوچک به نام های: چکشی، سندانی و رکابی می باشد. این استخوانچه ها فوق العاده کوچک هستند ولی نقش اساسی در شنوایی دارند.

نقش گوش داخلی در شنوایی

گوش داخلی متشکل است از حلزونی گوش و مجراهای نیم دایره.

مقدمه ای بر جاذب های آکوستیکی

یکی از مهم ترین مطالعات آکوستیکی اتاق، مکانیسم تلفات موج صداست که باعث کاهش انرژی در بازتاب از دیوارها و هنگام انتشار در هوا می­شود. این امر قدرت صدای مستقیم، بازتاب های آن و در نتیجه مشخصات...

جاذب های متخلخل

اساس کار این جاذب ها ایجاد اصطکاک در مقابل بیشترین سرعت ذرات هواست. هنگامی که ذرات هوا وارد حفره ها میشوند به دلیل اصطکاک درون آنها انرژی خود را از دست میدهند. همانطور که متوجه شدید کوچک بودن قطر...

جاذب های صفحه ای - رزونانسی

شکل کلی این جاذب ها به صورت صفحه ای در فاصله از دیوار سخت بوده که آزادانه ارتعاش میکند. در صورت برخورد موج صدا با این جاذبها آنها به ارتعاش در آمده و این ارتعاشات را به فاصله هوایی منتقل می کنند. ...

رزوناتورهای هلم هولتز

گاهی اوقات جاذب ها برای پوشاندن بخشی از دیوار و یا سقف طراحی نشده و فقط اشیای جداگانه ای هستند که بر روی دیوار و یا فضای خالی قرار می گیرند.

پوشش صوتی

این یک حقیقت است که شنیدن صدا با وجودیک صدای زمینه دشوار می شود. در این حالت می گوییم پوشش رخ داده است. به عبارت دیگر صدای زمینه صدای مورد نظر ما را پوشانده است. ساختار بسامدی و نحوه پوشش امری...

امواج آکوستیک در اتاق

همانطور که می دانید امواج مکانیکی در محیط های بسته تشکیل امواج ایستا می دهند. فرکانس و طول موج این امواج ایستا متناسب باابعاد محیط بسته (اتاق) خواهد بود. فرکانس این امواج ایستا که مدهای رزونانسی...

زنش (Beat)

وقتی دو تن هارمونیک ساده تقریبا به یک شدت باشند، ولی بسامدشان چند هرتز با هم تفاوت داشته باشد، به طور خطی ترکیب می شوند و دامنه ارتعاش منتجه آن ها به میزانی مساوی با اختلاف بسامد آن ها کم و زیاد می...

نواک (Pitch) و شیوش (Timber)

از جنبه های درک ذهنی صوت در آکوستیک موسیقی می توان گفت که هر صوتی عموما سه خاصیت متمایز دارد که آن را از صوت دیگر متمایز می سازد.

اکو (Echo)

چون انتشار امواج صوتی زمان بر است، صداهای منعکس شده بعد از صوت مستقیم پس از تاخیری کوتاه توسط صداهای انعکاس یافته تکرار می شوند. اگر میزان تاخیر حدود ۵۰ میلی ثانیه و بیشتر باشد، آن گاه به صدای...

اکو و رنگ صدا

این پدیده همانگونه که قبلاً ذکر شد عموماً اکو شناخته می­شود. تجربه­ این پدیده در فضاهای بازتر بخش خواهد بود امّا در مورد سالن­های کنسرت و سخنرانی ممکن است نامطلوب باشد زیرا توجه شنوندگان را منحرف...

نکات کلی در مورد بازتاب و پژواک

این پاسخ ضربه متشکل از صدای مستقیم و تعدادی تکرار صدای ضربه­ای اصلی ناشی از بازتاب­های سیگنال صدا از نواحی مرزی اتاق می­باشد. هر کدام از این بازتاب­های سیگنال صدا از نواحی مرزی اتاق می­باشد.

پارامترهای آکوستیک ذهنی (Subjective Acoustic Parameters)

جداسازی پارامترهای معنی­دار فیزیک صوت و پیدا کردن روابط آن­ها همانگونه که در گذشته بوده است هنوز هم موضوع تعدادی از تحقیقات تجربی می­باشد تا به پاسخ مسائلی که تنها در آزمایشات عملی ( نه صرفاً...

درک بازتاب­های صوتی

تحت چه شرایطی یک بازتاب (بدون توجه به روشی که آشکارسازی می­شود) محسوس نخواهد بود و تحت چه شرایطی توسط صدای مستقیم پوشانده می­شود.