بازگشت

اکو (Echo)

ادوات موسیقی مولد امواج صوتی هستند. امواج صوتی پس از تولید در تمام جهات فضا منتشر می شوند.

برخی از امواج منتشر شده مستقیما به گوش شما یا میکروفون می رسند و صوت مستقیم نام دارند.

بقیه امواج به دیوارها، سقف، کف و وسایل موجود در فضای اتاق برخورد می کنند. سطح فوق بخشی از صوت را جذب کرده، بخشی را از خود عبور داده و بقیه را به داخل اتاق بازمی گردانند.

چون انتشار امواج صوتی زمان بر است (سرعت صوت در حدود 340m/s است)، صداهای منعکس شده بعد از صوت مستقیم پس از تاخیری کوتاه توسط صداهای انعکاس یافته تکرار می شوند.

اگر میزان تاخیر حدود ۵۰ میلی ثانیه و بیشتر باشد، آن گاه به صدای منعکس شده بازآوا یا اکو (Echo) گفته می شود.

در برخی سالن های کنسرت، تنها یک اکو شنیده می شود. در اتاق های کوچک اغلب مجموعه ای از اکوها شنیده می شوند که به آن ها اکوهای ضربانی (Flutter Echoes) گفته می شود.

اکوهای ضربانی هنگامی ایجاد می شوند که صدا بین دو دیوار موازی رفت و برگشت داشته باشد.

 

 

منبع: فیزیک صوت، مهندس جعفری