محتوا با نت و آکورد ع - ل .

آکورد بردی ز یادم

آکورد موزیک بردی ز یادم از علی عبدالمالکی