بازگشت

نسبت باس، گرمی و پاسخ باس

در مرود موسیقی‌های سمفونی برخی از افراد دوست دارند مقدار باس و ریورب آن نسبت به رنج‌های دیگر بیشتر باشد. پدیده‌ای که برخی افراد مانند برانک، اکاف[4] از آن به عنوان گرمی صدا یاد کرده‌اند. در نتیجه این دو فاکتور در باند فرکانسی Hz125 نسبت به باندهای فرکانسی میانی 4/1 برابر شود، در این حالت آمیختگی خوبی پدید می‌آید. لازم نیست نوازندگان محکم‌تر بنوازند و از حالت طبیعی نوازندگی خارج شوند.

در موسیقی‌های پاپ و راک و به طور کلی تقویت شده تراز صداهای باند فرکانسی Hz63 نسبت ‌به موسیقی‌های کلاسیک بیشتر است و زمان واخنش باند Hz63 نسبت به باند Hz125 طولانی‌تر است.

به طور مشابه می‌توان به جای زمان واخنش از قدرت G‌ برای محاسبه BR استفاده نمود.

 

 

نویسنده: سید محمد موسوی

 

1 Bass ratio

2 Warmth

3 Bass Response

4 O'keafe