ساز ایرانی

تجربه های نوین در نوازندگی سنتور

در کنار الگوهای سنتور نوازی با شیوه سنتی و شیوه های جدید برآمده از سنت موسیقی ایرانی، جریان دیگری از سنتور نوازی با تأثیرپذیری از موسیقی اروپایی توسط میلاد کیایی و اردوان کامکار شکل گرفت.

تاریخچه و معرفی چنگ

چنگ یکی از قدیمی ترین سازهای ایرانی است که اسناد قابل اعتنایی دارد. کهن ترین نشانه مربوط به آن، در استان خوزستان یافت شده است.

موسیقی

کوچ و موسیقی در ایران

موسیقی کوچ کنندگانی که از سرزمینهای دیگر به ایران وارد شده و با همهی بیگانه بودنشان بر اثر مرور زمان و طی سالیان دراز به نوعی همزیستی با ایرانیان رسیده و پذیرهی ایرانی گردیده اند

چگونه قطعاتمان را ازیاد نبریم؟

بارها این نکته را از سوی بزرگان موسیقی شنیده ایم که تمرینات مستمر فیزیکی موجبات خستگی ذهنی و جسمی شما را فراهم میسازد.

پیوند موسیقی ونانو تکنولوژی

در یک کلام می توان گفت نانوتکنولوژی مادر تکنولوژی های آینده بوده و نتیجه آن دوباره سازی جهان مادی بشر با ساختار اتم به اتم خواهد بود و این مساله در تمام شئونات زندگی تاثیر خود را خواهد گذاشت.