ساز ایرانی

ساختمان ساز تنبک

تمبک از خانواده سازهای کوبه ای پوست دار است. این ساز از یک چوب توخالی مدور و یک قطعه پوست تشکیل می شود.

ساختمان ساز تار

ین ساز از دو قسمت كاسه و دسته تشكیل می شود. كاسه كه مهمترین بخش ساز است معمولاً دو تكه ساخته می شود.

تجربه های نوین ساز کمانچه

در حال حاضر کمانچه ساز بسیار مهمی در گروه نوازی ایرانی به حساب می آید. چنان که بدون آن ارائه یک کار پر حجم و جذاب بسیار دشوار است.

تجربه های نوین در نوازندگی نی

نی از دیر باز ساز تنهایی و خلوت بوده است. به همین دلیل تکنوازی آن بیشتر رواج دارد.

تجربه های نوین در نوازندگی سه تار

سه تار سازی است که بیشتر در تکنوازی به کار می رود. پایین بودن حجم صدای آن، عملاً امکانی برای حضوری برابر در گروه های موسیقی را به این ساز نمی دهد، مگر اینکه با کمک دستگاه های تقویت کننده صدا بتوان...