موسیقی

آهنگسازی موسیقی الکترونیک

موسیقی برای همیشه عوض شده و ابزاری در عرصه آن پدید آمدهاند که عدهای را هیجانزده کرده و دیگران را به هراس انداخته است. دیوارهای موسیقی فرو ریختهاند و جریان موسیقی در گوشه و کنار دنیا به راه افتاده است.

آموزش در خوانندگی

آموختن چیزی درست برای اولین بار بسیار مهم است. خواندن کتاب درباره خوانندگی می تواند دانسته های شما افزایش دهد اما می تواند کمی خسته کننده باشد. استخدام یک مربی از هر لحاظ سودمند است.

گیتار

شناخت ساز گیتار

گیتار نوعی ساز زهی است که با پیک یا انگشت نواخته می‌شود و از این جهت که سیم‌های آن در اثر ارتعاش تولید صدا می‌کنند، به سازهای گروه کوردوفون یا زه‌صدا تعلق دارد.

تاریخچه گیتار

واژه guitar در زبان انگلیسی، gitarre در آلمانی و guietare در فرانسوی همگی مشتق شده از واژه guitiarra در زبان اسپانیایی هستند که آن خود از واژه قیثاره در زبان عربی اندلسی مشتق شده است.

آنچه هر هنرجوی گیتار باید بداند

از کجا شروع کنم؟
- یاد گرفتن گیتار چه مدت طول می کشد؟
-قیمت گیتار مناسب و استاندارد چقدر است؟