موسیقی

موسیقی و سازهای ایرانی

گذری بر موسیقی و سازهای ایرانی در ایران باستان هنگام برآمدن و فرو رفتن خورشید گروهی به نواختن طبل و كرنا می پرداختند.

موسیقی و جهان هستی

کلمه Universe (به معنای جهان) که در زبان انگلیسی برای توصیف بی نهایت و فضای لا یتناهی بکار می رود از دو جزء UNI به معنی یک و Verse به معنی آواز ساخته شده است؛ جهان یعنی یک آواز.

موسیقی درمانی

موسیقی درمانی باید توسط اعضای تیم درمانگر شخص تجویز شود. اعضای این گروه میتوانند شامل پزشکان، متخصصین خدمات اجتماعی، روان شناسان، معلمین، مدد کاران یا والدین باشند.

موسیقی ، شعر و مولانا

موسیقی پیوندی دیرینه با شعر دارد و در فرهنگ اسلامی نیز چنین می باشد. ابونصر فارابی ، معتقد بوده است که اقاویل شعر اگر با موسیقی همراه شوند ، عنصر تخییل در آنها افزون تر خواهد شد و بر میزان فعل و...

موسيقي ترنس

ترنس در اوايل دهه 90 از انواع موسيقي تکنو (Techno) و رقص (Dance) منشعب شد.موسيقي ترنس در حال حاضر جزء انواع پر طرفدار موسيقي هاي الکترونيکي مي باشد و بايد اذعان کرد که پايه و اساس آن سکانسر...