موسیقی

موسیقی کلاسیک غربی به چه اعتباری موسیقی بین المللی است؟

واقعیت این است که موسیقی هیچ ملتی قابلیت عمومیت دادن برای سایر ملل را ندارد و همینهایی که از نظریه «جهانی شدن» موسیقی پشتیبانی میکنند، خودشان به یکی دو نوع یا حداکثر چهار نوع موسیقی گوش میدهند...

موسیقی کرمانشاهی

موسیقی این مردم از تنوع زیادی برخوردار است و به انواع مختلفی تفقسیم می شود:

۱) (کوتل) یا (چه مردی) این نوع موسیقی در مراسم عزا و سوگواری به کارمی رود.

موسیقی پاپ

موسیقی پاپ سبکی از موسیقی عامه پسند است که بیشترین آثار پرطرفدار را دارد. یک اثر پرطرفدار، آهنگی است که تعداد بسیاری کپی فروخته باشد و آثار پرطفدار هر هفته در جداولی طبقه بندی می شوند. برای این که...

موسیقی و ساز های ایرانی

گذری بر موسیقی و سازهای ایرانی در ایران باستان هنگام برآمدن و فرو رفتن خورشید گروهی به نواختن طبل و كرنا می پرداختند. در اوستا بخش یسناها آمده كه پزشكان بیماران خود را با موسیقی ایرانی درمان می كردند.