ساز ایرانی

نوازندگان و شیوه های نوازندگی ساز کمانچه

قدیمی ترین نوازنده کمانچه فردی به نام خوشنواز است که گوبینو جهانگرد فرانسوی، نوازندگی اش را به همراه تار آقا علی اکبر فراهانی در حدود سال 1235 خورشیدی (1856 میلادی) دیده است.

نوازندگان و شیوه های نوازندگی ساز چنگ

به دلیل نو پا بودن چنگ در عرصه موسیقی معاصر، همانند دیگر سازهای ایرانی، نوازنده ندارد. از آن روی که هیچ پیشینه عملی در این خصوص موجود نیست، بیشتر علاقه مندان نوازندگی چنگ، می بایست کار خود را از...

نوازندگان و شیوه های نوازندگی ساز نی

نی در تمام نقاط ایران به دو شیوه نواخته می شود. در شیوه معروف به دندانی، ساز در داخل دهان و درست لای دو دندان فک بالای نوازنده قرار می گیرد. نی نوازی ترکمن ها و نوازندگان بومی شمال خراسان غالباً با...

نوازندگان و شیوه های نوازندگی ساز عود

رواج دوباره عود در موسیقی امروز ایران از 50 سال پیش بوده است. این ساز در واقع قرن ها پیش از فرهنگ موسیقی ایرانی مهاجرت کرد و اینک بار دیگر به خاستگاه خویش برگشته است.

نوازندگان و شیوه های نوازندگی ساز سه نار

در قرن حاضر نواختن این ساز دچار تحولات زیادی شده است و هم اینک بیش از ده شیوه سه تار نوازی را داریم که هر یک بر گرفته از شیوه قدما و ترکیب آن با شیوه های دیگر از جمله سلایق شخصی است.