خدمات

میکس و مستر

● میکس و مستر عمومی

● میکس حرفه ای

● مستر حرفه ای

● میکس و مستر ماشین (Car Mix)

● میکس و مستر مهمانی (Club Mix)

● کار با مهندسان و استودیوهای خارجی

قیمت از 200.000ریال