پروژه «آواز پارسی، افسانه و مهر» شهرام و حافظ ناظری اولین اجرای خود را ششم مرداد ماه در شهر قوچان آغاز می‌کند.  بنا به گفته حافظ ناظری علاوه بر اجرای شاهنامه فردوسی، یک قطعه کُردی نیز به عنوان رویداد ویژه کنسرت افتتاحیه «آواز پارسی» در قوچان اجرا خواهد شد.

 

کنسرت «آواز پارسی، افسانه و مهر» ناظری‌ها با هدف حفظ آواز ایرانی ششم مرداد ماه، در شهر قوچان سالن ورزشی کارگران، در دو سانس ١٨:٣٠ و ٢١:٣٠ برگزار می‌شود.

 

اجرایِ بعدی پروژه آواز پارسی شهرام و حافظ ناظری، در شهر تهران تالار وزارت کشور از تاریخ دهم تا سیزدهم مرداد ماه است و تاریخ تمدیدهای آینده این کنسرت به زودی اعلام خواهد شد.

منبع: موسیقی ما