۵- لینک روی اپلیکیشن های یک دستگاه

  • 1892

Your browser doesn't support HTML5 video.

شما می توانید بین چند اپلیکیشن یا نرم افزار داخل یک دستگاه ایبلتون لینک را برقرار کنید تا با هم از نظر تمپو و شروع سینک بمانند٬ در این ویدیو طریقه انجام این کار را به شما نشان خواهیم داد.