مروری بر سمپلینگ

  • 203

Your browser doesn't support HTML5 video.

در این ویدیو به بررسی مدهای مختلف سمپلینگ در Ableton Live می پردازیم که از طریق Ableton Push 2 قابل انجام است.