سمپلینگ به روش کلاسیک

  • 178

Your browser doesn't support HTML5 video.

در این ویدیو انجام سمپلینگ به روش کلاسیک را با استفاده از Ableton Push 2 می آموزید.