سمپلینگ به روش One Shot

  • 204

Your browser doesn't support HTML5 video.

در این ویدیو سمپلینگ به روش One Shot را در Ableton Push 2 به شما آموزش می دهیم.