اتوماسیون

  • 171

Your browser doesn't support HTML5 video.

در این ویدیو به شما آموزش اتوماسیون یعنی اتوماتیک کردن تغییر پارامترها در ایبلتون پوش 2 ارائه داده می شود.