نمای Session پیشرفته

  • 214

Your browser doesn't support HTML5 video.

در این ویدیو موارد پیشرفته را در کار کردن با نمای سیشن یا Session View را می آموزید.