نوار آهنگ های منتخب

angle-left null لاین اری ها (Line arrays)

لاین اری ها (Line arrays)

  • 1

لاین اری ها یا آرایه های خطی بلندگوها مرسوم ترین سیستم هایی هستند که امروزه در صدای حرفه ای مورد استفاده قرار می گیرند.