نوار آهنگ های منتخب

angle-left null آرایه های ساب ووفر کاردیویید و اندفایر

آرایه های ساب ووفر کاردیویید و اندفایر

  • 2

در این ویدئو دو آرایه مهم ساب ووفر ها (کردیویید و اند فایر) را مورد بررسی قرار داده و مزایا و معایب هر یک را بررسی میکنیم.