نوار آهنگ های منتخب

angle-left null آرایه های ساب ووفری

آرایه های ساب ووفری

  • 1

در این ویدئو آرایه کردن ساب ووفرها به منظور کالیبراسیون و استفاده مناسب از آنها را بررسی میکنیم.