نوار آهنگ های منتخب

angle-left null پارامترهای آکوستیک ذهنی (Subjective Acoustic Parameters)

جداسازی پارامترهای معنی دار آکوستیک و پیدا کردن روابط آن­ها همانگونه که در گذشته بوده است هنوز هم موضوع تعدادی از تحقیقات تجربی می­باشد تا به پاسخ مسائلی که تنها در آزمایشات عملی ( نه صرفاً مجموعه­ای از گمانه­زنی­ها) بدست می ­آید برسیم. متأسفانه نتایج این نوع تحقیقات تصویری روشن به اندازه­ ی آنچه که ما عادت کرده­ایم در شاخه­ ی فیزیک محض اکوستیک ببینیم، ندارد. این نتایج به وسیله نبود برخی از برداشت­های ذهنی که مربوط به بسیاری از ویژگی­های فیزیولوژیکی ارگان­های شنیداری انسان توصیف می­شود. این خواص فیزیولوژی شامل پردازش­های شنیداری مغز نیز می­باشد. همچنین می­توان این نتایج را عادات شنوایی افراد و نهایتاً حس زیباشناختی هر فرد تا جایی که به تولیدات موزیکال مربوط می­باشد توصیف کرد.

 

 

پارامترهای آکوستیک ذهنی

نویسنده: سید محمد موسوی