آکورد گذشته های دور از داریوش

گذشته های دور

خواننده: داریوش

 

G.............C..........................G

یادمه بچه بودیم    تو گذشته های دور

G..............C.................................

اون زمان كه قلب ما   پر بود از شادی و شور

G.............F.........................G.........Am

روزی كه تو رو دیدم.......... موهاتو بافته بودی

G.............F...........................G......Am

با گل سپید یاس................ گلوبند ساخته بودی

G..............C..................................

بعد از اون روز قشنگ   از خدا راضی شدم

G............C................................

از دم صبح تا غروب    با تو همبازی شدم

G................F............................G.......Am

چه روزای خوبی بود.......... ولی افسوس زود گذشت

G.............F..............................G........Am

تا یه چشم به هم زدیم..........روز و هفته ها گذشت

G............C..............................

یادمه روی درخت    دو تا دل كنده بودیم

G............C...................................

سال بعد از اون كوچه   ما دیگه رفته بودیم

G................F..........................G..........Am

( شاید اون دلا دیگه.............خشكیده رو ساقه ها

G............F............................G........Am

شایدم بزرگ شده................زیر بال شاخه ها ) 2