کنسرت پرشور پاییزی «سیروان خسروی» در شبهای سرد تهران برگزار شد