متن و ترجمه آهنگ Let's talk about love از Modern Talking

 

Let me rock you, let me roll you

بذار به وجد بیارمت

Take my hand

دستمو بگیر

I will take you to a new start

تورو به یک ستاره جدید میبرم

Calling the promised land

عرض موعود رو صدا می کنم 0

Let me love you, let me hold you

بذار عاشقت باشم، بذار در آغوشت بگیرم

With all my heart

با تمام قلبم

Trust me baby, like I trust you

عزیزم به من اعتماد کن، درست مثل من

I did it from the start

من از همون اول بهتو اعتماد کردم 0

And each and every day

و هر روز

I'm gonna always say

میخوام هر لحظه بهت بگم

Let's talk about love, love, love, love

بیا راجع به عشق صحبت کنیم

That's all I'm dreaming of

و این تمام چیزیه که همش در رویاهام میبینم 0

Let's talk about love

بیا راجع به عشق حرف بزنیم

It's up to you

به تو ربط داره

To make your dreams come true

که بخوای رویاهات رو به حقیقت تبدیل کنی یا نه

Look in my eyes, there's a way

تو چشمام نگاه کن، یک راهی وجود داره 0

Don't throw your dreams away

نذار رویاهات از بین برن

You'll never lose

هرگز از دستشون نمیدی

Keep love alive

بذار عشق زنده بمونه

Baby, then our love survive

عزیزم اونوقته که عشقمون نجات پیدا می کنه 0

Let me rock you, let me roll you

بذار به وجد بیارمت

I'll be close to you

کنارت می مونم

We can have a one way trip to paradise for two

میتونیم جفتمون به بهشت سفر کنیم و دیگه بر نگردیم

There's so much

I can give you

چیزهای زیاد دیگه ای هم هست که میتونم بهت بدم 0

I'll give all my heart

من تمام قلبم رو بهت میدم

We can always be together

میتونیم همیشه با هم باشیم

And never break apart

و هرگز از هم جدا نشیم

And each and every day I'm gonna always say

و هر روز میخوام بهت بگم0