متن و ترجمه آهنگ From coast to coast از Modern Talking

 

Oh lady, i'm close to lose you

آه بانوی من، نزدیکه که از دستت بدم

You're burning up my life,more and more

داری زندگیم رو می سوزونی، بیشتر و بیشتر

Oh lady,i can't forget you

آه بانوی من نمیتونم فراموشت کنم

I know i can't survive, like before

میدونم که مثل دفعه های قبل میتونم از این مشکل بیرون بیام 0

Oh lady, i'll always miss you

آه بانوی من برای همیشه دلم برات تنگ میشه

Oh i will swear to you that i love you

قسم میخورم که همیشه عاشقت باشم

Chorus

From coast to coast

ساحل به ساحل

From east to west

و از شرق تا غرب 0

I know for sure

You are the best

میدونم که تو بهترینی

Why does it feel so good with you

چرا با تو بودن اینقدر حس خوبی داره

Don't leave me here, what can i do?

منو اینجا تنها نذار،(بدون تو )چیکار کنم

My world is in your hands, you'll see

میبینی که دنیای من تو دستای تویه 0

I love you till eternity

تا عبد عاشقتم

Oh lady, if this is heaven

آه بانوی من، اگه بهشت اینه

I'm not afraid of hell,i'm telling you

دارم میگم, از جهنم نمیترسم

Oh lady, my heart is lonely

آه بانوی من، قلب من تنهاست 0

I know the time will

tell, i tell the truth

میدونم زمانی میاد که حقیقت رو بهت میگم

Oh lady, i'll always miss you

آه بانوی من, همیشه دلم برات تنگ میشه

Oh i will swear to you, that i love you

آه بهت قول میدم که همیشه عاشقت بمونم0