متن و ترجمه آهنگ Don't give up از Modern Talking

 

Walk away don't say good-bye

برو و خداحافظی هم نکن

Turn around don't let it die

برگرد نذار بمیره

Love will find the way to you

عشق خودش راهش رو به سمتت پیدا میکنه

Feelings and emotions

احساسات و حسها 0

Are just like stormy ocean

درست مثل اقیانوسی طوفانی هستن

Can you stay the way you are

میشه همیجور که هستی بمونی

Heaven knows you come so far

بهشت میدونه که خیلی پیشروی کردی

Love will find the way to you

عشق خودش راهش رو به سمتت پیدا میکنه 0

So promise me forever

پس برای همیشه به من قول بده که

There'll never be a never

هرگز، هرگزی در کار نباشه

Baby don't don't give up

عزیزم مایوس نشو

If your heart is broken

اگه قلبت شکسته 0

Make a brand-new start

باز شروع کن

Baby don't don't give up

عزیزم مایوس نشو

Count to ten

تا 10 بشمار

Start again

باز شروع کن 0

Don't give up hold on tight

مایوس نشو، محکم بچسب

On the way see the light

در راه نور رو ببین

Don't give up hold on tight

مایوس نشو، محکم بچسب

Let your love make it right

بذار عشقت همه چیز رو درست کنه 1

Don't give up hold on tight

مایوس نشو، محکم بچسب

Don't leave love out of sight

چشم از عشق بر ندار

Then you'll never be alone

بعدش هرگز تنها نخواهی بود

Need a friend so count on me

اگه به دوستی نیاز داشتی رو من حساب کن 0

All the things in life for free

همه چیزم در زندگی برای تو مجانیه

Love will find the way to you

عشق خودش راهش رو به سمتت پیدا میکنه

Baby keep on tryin'

عزیزم به سعیت ادامه بده

Love will keep on flyin'

عشق به پرواز ادامه میده 0

Thou you think you lost your way

گرچه تو فکر میکنی که راهتو گم کردی

Tomorrow is another day

فردا هم یه روزه

Love will find the way to you

عشق خودش راهش رو به سمتت پیدا میکنه

Shadows will be fallin'

سایه ها سقوط میکنن

Dreams keep on callin'

آرزوها به صدا کردنت ادامه میدن1