متن و ترجمه آهنگ Cheri cheri lady از Modern Talking

 

Modern Talking

مدرن تالکینگ

Let's Talk About Love

بیا راجع به عشق حرف بزنیم

Cheri, Cheri Lady

بانوی عزیز من

Oh, I can't explain

آه نمیتونم توصیفش کنم 0

Every time it's the same

هر لحظش شبیه به همه

Oh I feel that it's real

آه، احساس می کنم که حقیقت داره

Take my heart

قلبم رو مال خودت کن

I've been lonely to long

خیلی وقته که تنهام 0

Oh, I can't be so strong

آه، دیگه نمیتونم قوی باشم

Take the chance for romance, take my heart

فرصت عاشقی رو از دست نده، قلبم رو مال خودت کن

I need you so

خیلی بهت نیاز دارم

There's no time I'll ever go

وقتی برای رفتنم باقی نمونده 0

Cheri, cheri lady

بانوی عزیز من

Going through a motion

دارم احساساتی می شم

Love is where you find it

عشق رو هرجا که بخوای میتونی پیدا کنی

Listen to your heart

کافیه به قلبت گوش بدی 0

Cheri, cheri lady

بانوی عزیز من

Living in devotion

بیا در صلح و صفا زندگی کنیم

It's always like the first time

همیشه مثل دفعه اول می مونه

Let me take a part

بیا تا قسمتی از تو بشم 0

Cheri, cheri lady

بانوی عزیز من

Like there's no tomorrow

جوری که انگار فردایی وجود نداره

Take my heart – don't lose it

قلبم رو به دست بگیر و از دستش نده

Listen to your heart

به حرف قلبت گوش کن 0

Cheri, cheri lady

بانوی عزیز من

To know you is to love you

شناخت تو عاشق ت وبودنه

If you call me baby I'll be always yours

اگه منو عزیزم صدا کنی، اون وقته که تا آخر عمرم مال تو میشم

I get up – I get down

میشینم و بلند میشم 0

All my world turns around

دنیا دور سرم میچرخه

Who is right ? Who is wrong ?

کی راس میگه کی دروغ

I don't know

چه میدونم

I've got pain in my heart

دردی تو قلبم احساس می کنم 0

Got a love in my soul

در درون روحم احساس عاشق بودن می کنم

Easy come, but I think easy go

خیلی راحت عاشق شدم، ولی فکر می کنم، نباید سخت بگیرم

I need you so

خیلی بهت نیاز دارم

Although times I move so slow

اگرچه زمان به کندی سپری میشه0