آکورد سوسن خانم از بروبکس

سوسن خانوم

بروبکس و گامنو

گام: سل دیز مینور

ریتم: شیش و هشت

 

G#m

خوشگل خانوم ابرو کمون چشم عسلی سوسن خانوم

خوشگل خانوم ابرو کمون چشم عسلی سوسن خانوم

G#m

میخوام بیام در خونتون

نمیخوام بیای

حرف بزنم با باباتون

وا ... نمیخواد آقا

میخوام بیام در خونتون حرف بزنم با باباتون

بگم شدم عاشق دخترتون میخوام بشم من دومادتون

G#m           C#m         B          G#m

بابا میخوام بیام خواستگاری نگو نه نگو نمیشه

G#m           C#m         B          G#m

این قلب من عاشقه تازه عاشق ترم میشه

G#m

خوشگل خانوم ابرو کمون

چشم عسلی سوسن خانوم

میخوام بیام در خونتون حرف بزنم با باباتون

بگم شدم عاشق دخترتون

میخوام بشم من دومادتون

G#m           C#m         B          G#m

بابا میخوام بیام خواستگاری نگو نه نگو نمیشه

G#m           C#m         B          G#m

این قلب من عاشقه تازه عاشق ترم میشه

D#m                  (F#)             C#m             D#m

میشم فدات عاشق چشات میریزم به پات تو هر چی بخوای

D#m     C#m     G#m

حالا نمه نمه بیا تو بغلم

D#m         C#m        G#m

سوسن خانوم آره تویی تاج سرم

D#m     C#m     G#m

حالا نمه نمه بیا تو بغلم

D#m         C#m        G#m

سوسن خانوم آره تویی تاج سرم

G#m

میگم بوس بکن ازم

میگی اسمم سوسنه نه اعظم

حالا سوسنه  سوزانه سوزنه موزنه هر چی باشه سوسنی باشه

سوسن خانوم یه دونه باشه

کفشای سفید پاشه

به چی مینازی بیا پیش ماآ

بگرده تو ناصردیشنا آ

این همه و یکیش ماآ

بیایم بشیم سیریش ماآ

شب یه دفه میام در خونه

میدزمت میبرمت زن خونه بشی

سر دو سال راه میندازیم

یه مخزن گنده جوجه کشی

دامن کوتاه برام میپوشی

منم شلوار گل گلی کشی کشی کشی

G#m

نگو نمیشه

نه نمیشه

نگو نمیخوای

نه نمیخوام

نگو نمیشه

نه نمیشه

نگو نمیخوای

نه نمیخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوام