آکورد سراب از داریوش

سراب رد پای تو

خواننده :داریوش

ریتم: شش هشت

 

C         Bb        C        Dm

سراب رد پای توكجای جاده پیدا شد

Dm         Am       Dm          Gm

كجا دستاتو گم كردم كه پایان من اینجا شد

Dm        Gm          C        Dm

كجای قصه خوابیدی كه من تو گریه بیدارم

Dm       C      Bb       C          ‌

كه هر شب هرم دستاتو به آغوشم بدهكارم

Gm         Am      C          Dm

تو با دلتنگیای من تو با این جاده همدستی

Dm     Bb            C          Bb

تظاهر كن ازم دوری تظاهر می كنم هستی

Dm       Am         C          Dm

تو آهنگ سكوت تو به دنبال یه تسكینم

Dm    C    Bb           C          Dm

صدایی تو جهانم نیست فقط تصویر می بینم

Dm          Am            C          Dm

یه حسی از تو در من هست كه می دونم تورو دارم

Dm   C     Bb         C          Bb

واسه برگشتنت هرشب درارو باز میذارم