آکورد راه شمالی از علی لهراسبی

راه شمالی

خواننده: علی لهراسبی

 

Bbm        Ebm                                                     Fm        Bbm              Fm

الان اي كاش نزديك تو بودم                                     تواين راه مه آلود شمالي

Fm         Ebm           Db                                             Bbm      Ebm                 Fm

بااين آهنگ دارم ديوونه ميشم                                       پراز بغضم فقط جاي تو خالي

Fm            Bbm                                                          Fm    Bbm            Fm

ماباهم تاحالا دريا نرفتيم                                               ازاون خونه از اين دنياي خودخواه

Fm      Ebm          Db                                             Fm               Bbm             Fm

تو رو شايد يه روزي قرض  كردم                                     به اندازه ي يك سفر كوتاه

Bbm         Ebm                                           Fm           Ebm                    Fm

مي خوام تو آينه ها بهتر از اين شم                                 نگاه من نوازشم بلد نيست

Fm       Bbm               Fm                                                        Bbm        Ebm     Fm

بخاطر تو التماس كردم                                                 بالب هايي كه خواهشم بلد نيست

Bbm         Ebm                                             Fm           Ebm                 Fm

ميخوام محكم نگه دارمت اين بار                                   توكه باعث دلتنگيم میشی

Fm       Bbm                 Fm                                                      Bbm        Ebm     Fm

بلايي به سر خودم ميارم                                             كه توچشماي من تسليم ميشي

Bbm        Ebm                                                   Fm        Bbm              Fm

تو مغروري نمي زاري بفهمم                                        كه احساست به من تغيير كرده

Fm         Ebm           Db                                              Bbm      Ebm                 Fm

دلت از آخرين باري كه ديدم                                       توي آغوش سردم گير كرده

Fm        Ebm     Db     Bbm                                             Fm        Bbm              Fm

چه خوبه پيرهن منو بپوشي                                          بهم تكيه كني تا خسته مي شي

Fm        Ebm     Db     Bbm                                                    Fm        Bbm              Fm

تا بارون بند بياد بموني پيشم                                          تواينجوري به من وابسته مي شي