تو یک آهنگ هستی
نوشته شده توسط دست خدا
من اشتباه نکنم
این ممکن است به شما کمی عجیب و غریب است
اما شما جای خود را دارید
کجا تمام افکارم پنهان شده اند؟
و درست زیر لباس شما
جایی هستم که آنها را پیدا کنم
زیر لباس شما
یک داستان بی پایان وجود دارد
مردی هستم که انتخاب کردم
قلمرو من هست
و تمام چیزهایی که من شایسته آن هستم
برای بودن چنین دختر خوب عسل
به خاطر تو
من راه های هوشمندانه را فراموش کرده ام
به خاطر تو
من از دلایل گریه دارم
هنگامی که دوستان رفته اند
هنگامی که حزب بیش از
ما هنوز هم به یکدیگر تعلق داریم
زیر لباس شما
یک داستان بی پایان وجود دارد
مردی هستم که انتخاب کردم
قلمرو من هست
و تمام چیزهایی که من شایسته آن هستم
برای اینکه چنین دختر خوب عسل [x2]
من شما را بیشتر از همه چیز که در سیاره Movin 'talkin' walkin 'تنفس است، دوست دارم
می دانی که درست است
اوه عزیزم خیلی خنده داره
شما تقریبا این را باور نمی کنید
همانطور که هر صدایی از سکوت آویزان است
لامپ ها از سقف آویزان می شوند
مانند یک خانم که به شیوه های او وابسته است
من به این احساس گره خورده ام
زیر لباس شما
یک داستان بی پایان وجود دارد
مردی هستم که انتخاب کردم
قلمرو من هست
و تمام چیزهایی که من شایسته آن هستم
برای اینکه چنین دختر خوب عسل [x2]