مرد شما در جاده، او انجام تبلیغات شما گفتید کسب و کار خود را در پایین پایین من فقط tryna خارج از منطقه دوست شما به دلیل شما حتی بهتر از عکس های من می توانم خانه خود را پیدا کنید، به من ارسال کنید اطلاعات رانندگی از طریق مسکونی دروازه
متوجه شدم که آمدم، دوستان شما را به خانه فرستادم
در tryna آن را پنهان کن اما دوستانت می دانند
من تنها زمانی تماس می گیرم که نیمی از پنج سال است
تنها زمانی که من در کنار شما هستم
من فقط آن را دوست دارم زمانی که شما من را لمس، من احساس نمی کنم که من دمدمی مزاجی، این واقعی من است
هنگامی که من دمدمی مزاج، این واقعی من، آره
من فقط زمانی که پنجاه و نیم است فریاد می زنم
تنها زمانی که من هرگز به شما ندادم
من فقط آن را دوست دارم زمانی که شما من را لمس، من احساس نمی کنم که من دمدمی مزاجی، این واقعی من است
هنگامی که من دمدمی مزاج، این واقعی من، عزیزم
من به شما اجازه می دانم و آن را ساده نگه دارید
Tryna آن را نگه دارید، به نظر نمی رسد بسیار ساده است
من فقط دو سگ را دیدم که دیدم
شما باید این را در سرعت خود انجام دهید
همیشه tryna من را به سلامت به من ارسال کنید
مواد مخدر شروع به احساس مانند آن کاف است
من فقط tryna زنده زندگی برای لحظه ای
و همه این مادران دوست واقعی را می خواهند
من تنها زمانی تماس می گیرم که نیمی از پنج سال است
تنها زمانی که من در کنار شما هستم
من فقط آن را دوست دارم زمانی که شما من را لمس، من احساس نمی کنم که من دمدمی مزاجی، این واقعی من است
هنگامی که من دمدمی مزاج، این واقعی من، آره
من فقط زمانی که پنجاه و نیم است فریاد می زنم
تنها زمانی که من هرگز به شما ندادم
من فقط آن را دوست دارم زمانی که شما من را لمس، من احساس نمی کنم که من دمدمی مزاجی، این واقعی من است
هنگامی که من دمدمی مزاج، این واقعی من، عزیزم
تپه ها دارای چشم هستند، تپه ها دارای چشم هستند
شما چه کسی هستید که قضاوت می کنید؟
دروغ های خود را پنهان کنید، دختر، دروغ های خود را پنهان کنید
فقط شما به اعتماد، فقط شما
من تنها زمانی تماس می گیرم که نیمی از پنج سال است
تنها زمانی که من در کنار شما هستم
من فقط آن را دوست دارم زمانی که شما من را لمس، من احساس نمی کنم که من دمدمی مزاجی، این واقعی من است
هنگامی که من دمدمی مزاج، این واقعی من، آره
من فقط زمانی که پنجاه و نیم است فریاد می زنم
تنها زمانی که من هرگز به شما ندادم
من فقط آن را دوست دارم زمانی که شما من را لمس، من احساس نمی کنم که من دمدمی مزاجی، این واقعی من است
هنگامی که من دمدمی مزاج، این واقعی من، عزیزم
در مورد عشق چیست؟ در مورد عشق چیست؟
[ترجمه در آمهریک (زبان اتیوپی):
]
[ترجمه انگلیسی:
Ewedihalehu
یون کنجو
Ewedihalehu
یین فیکیر، فیکیر، فیکیر، فیکیر
یین فیکیر، فیکیر، فیکیر، فیکیر]