پول جوان
[آیه 1 - لیل وین:]
من به او می گویم اکنون به دنبال پاپ این گربه برای nigga واقعی
من قبلا می دانستم که زندگی عمیق است، اما من هنوز او را می شکنم
Niggas حسود است، اما واقعا نمیتوانم کمکتان کنم
من در آشپزخانه جهنم با یک پیشرو و یک شبکه موی سر قرار دارم
شیطان در شانه من، پروردگار به عنوان شاهد من
بنابراین در مقیاس ارتعاشات من، گناهان و بخشش را می سنجم
آنچه در اطراف است، مانند یک حلقه هولا می آید
کارما یک عوضی است؟ خوب فقط مطمئن شوید که عوضی زیبا است
زندگی در لبه، من آویزان پای من
سعی کردم توجه خودم را جلب کنم، اما به من توجه کرد
هیتلر نمیتواند من را ببیند، کرسیهای خونریزی بینی
و امروز رفتم و صحبت کردم هنوز ارزان است
من به ضرب و شتم متقلب من سنگ می زنم
من تا به حال در بالا بوده ام و من هنوز پرش نیستم
اما من ری چارلز هستم
در حال حاضر پرش بر روی آن دیک و تقسیم کامل است
[هوک - دریک:]
اوه، او فقط شروع به نوشتن آن برای یک نیگا کرد
و به عقب نگاه کن و به من گفت عزیزم، این واقعی است
و من می گویم که شما برای یک ثانیه شک ندارید
من آن را فشار می دهم و می توانم بفهمم چطور احساس می کنم
آرزو می کنم می توانیم بروی و به هر کجا برویم، اما در اینجا کودک شما می دانید معامله
اما او بد است، بنابراین شاید او نخواهد بود
اوه، اما دوباره گریه می کند شاید او خواهد شد
آره
در حال حاضر آن را برای realest niggas در بازی لعنتی انجام دهید
او می خواهد، آره
در حال حاضر آن را برای realest niggas در بازی لعنتی انجام دهید
او خواهد بود، او خواهد شد، او خواهد شد
شاید برای پول و قدرت و شهرت در حال حاضر
او خواهد بود، او خواهد شد، او خواهد شد
در حال حاضر آن را برای realest niggas در بازی لعنتی انجام دهید
او خواهد بود، او خواهد شد، او خواهد شد
[آیه 2 - لیل وین:]
بله، من به او می گویم اکنون بروید، بپوشید که گربه برای من
هاتریس نمی تواند من را ببیند، اما آنها سگ ها هنوز به دنبال من هستند
و شما می توانید آن را به بانک و سپرده آن است
دو سنت را در یک دلار بگذارید و دلار را به عقب برگردانید
بعضی از مردم شما را مثل خشکی حوله خیس می کنند، من همه چیز را در مورد من بقیه واکه ها به عقب
من دخترم رو دوست دارم، نه فقط خوب
خوردن او تا زمانی که او گریه، تماس بگیرید که شراب و شام
سعی کنید من را چک کنید و من پالس 'em checkin' را دارم
آنها می گویند انتخاب عاقلانه، به همین دلیل من انتخاب شدم
پیچ خوردن مانند آسفالت، این گسل نقدی است
در مواجهه با مرگ نگاه کرد و ماسک خود را گرفت
در حال حاضر خانه من بزرگ و علف من نرم است
من دوست دخترم رو به جنوب و الاغ او شمال
اما من ری چارلز هستم