حقوق عاشقانه شما همان چیزی است که شما دریافت کردید
پسر آنها را پایین بیاورید که بیشتر از لب هاست
دختران من می دانم که می دانید آنچه را می خواهید
ببين، حالا، و همه چيز را به آنها بده
تو دیوار ها را می شکستی، حالا فقط نمی خواهی ترک کنی
شما با اشکال بازی میکنید اما آنها فقط مناسب نیستند
می دانم دوستت دارم من نمی دانم چی دوست داری
تو تلویزیون تماشا می کنی، تمام شب من مانده ام
من به تو نیازی ندارم
من تو را می خواهم [2x]
بچه کارولینای جنوبی چیزهای گرم را گرم می کند
زخم ها خونریزی می کنند و ما فنجان را پر می کنیم
این بازی ما را نجات خواهد داد اگر جوانان جوان را نابود نکنیم، در حال حاضر، برخی از سرگرم کننده
اینجا عزیزم عاشق شرکتت هستم
ما می توانیم آن را انجام دهیم و یک خانواده را شروع کنیم
او تنها با ناراحتی زندگی می کرد
ما می توانیم آن را انجام دهیم، آن را به صورت عاشقانه [3x]
من به تو نیازی ندارم
من می خواهم شما [6x]