ریتم: 4/4

     Bm
که پیشونیم خط افتاده مو هام کم پشت
 F#m
خسته شدن همه ی دوستام از فحش
 F#m                                            Em
شدی یه آدم چرت قفله ای که تف به این زندگی
                     F#m                                                Bm
دلم حرفاشو بت که گفت توام یه چیزی بگــــــــو
 Em                                   F#m
بگو نمیتونه هیچی به زووور جدا کنه دیگه تو رو ازم
       F#m
جون هر کی دوس داری یه چیزی بگووووووو
 
یه چیزی بگو!
    F#m                                        Bm
یه چیزی بگو بذار قانع شم تا نتونم جلوی رفتنت مانع شم
       F#m                                                      Em
مگه نمیبینی چقد خراب و داغونم تو این اوضاع منو تنها نذار خواهشا
  Bm
بگو چرا داری میری آخه به چه قیمتی
     F#m
کیه که مثه من رو بتونه بشه غیرتی
     Em
یا با تو تا بکنه تو هر شرایط بدی
           F#m
اونوقت توE بی معرفت حتی جوابشو ندی
  Bm
د یه چیزی بگو چرا حرف نمیزنی
      F#m
چرا فاصله میگیری به من دست نمیزنی
       F#m                                                        Em
چرا همیشه همه جا تو رو باید ببینم مگه نمیگفتی که دیگه هرز نمیپری
        Bm
دیگه صدام دل تو رو زده بسه رفتنی شو
     F#m  
بیخیاله منه خولو بده سرد عصبی شو
        Em
بدون هر کسی که دور و ور منه عوضی شد
               F#m
کاش این حس بین تو و من یذره عوض میشد (2)
             Bm
نیستی تا ببینی که از همه چی خسته شدم
   F#m
قیافمو ببین چقد شیکسته شدم
         Em
چقد سختی کشیدم چقد ضربه خوردم
          F#m
وقتی فهمیدم رفتارت با من سرده مردم
  Bm
چه شبایی که تا صبح بیداری کشیدم
      F#m
ناخونای عصبی که روی دیوار میکشیدم
  Em
بازم آرومم نمیکرد روم تاثیری نداشت
  F#m
فک میکردم عزیز تر از خودم کسی نی برات
        F#m                                              Bm
ببین چیکار کردی با من لامصب * هر شب کارم شده گریه یا مستم
         F#m                                                  Em
تو اوج دوستی چطو ولم کردی * وقتی مشکلی نبود بین ما اصلا
        F#m                                   Bm
تو یه دو رویی یه آدمه پــــست * شدی کسی که با همه هـــست
  F#m                                              Em
باشه هر جوری میخوای تا کن * منم این کاراتو یادمه پس
  F#m                                                 Bm
تو میدونستی که چیه درد من * تو میدونستی بدبختیمون چیه حرف بزن
  F#m                                                Em
بگو چرا با من انقده سردی * بگو لعنتی اون کیه بعد من
        F#m                                                        Bm
دیگه صبحا کنار تو چش وا نمیکنم * دیگه اعتمادی به این عشقا نمیکنم
      F#m                                                         Em
کسیرم نمیخوام که بهم توجهی کنه همه که مثه تو منو اشباه نمیکنن
        F#m                                                    Bm
همه که مثه تو با من خوب تا نمیکنن منو از ته دل ازون بوسا نمیکنن
          Em
یا اون روزا که میبرن از هر کس و نا کسی
       F#m
خودشونو توی دلم انقد زود جا نمیکنن
       F#m                                         Bm
دیگه شبا نمیان پش خطی خوشحالم که کنار اون خوشبختی
           F#m                                                    Em
خوشحالم که یه حساب سوا روش کردیو بخاطر اون منو فراموش کردی