3 [C  -  Fm  -  C]

Dm       A          Bb             C       Fm        C

من از تو راه برگشتی ندارم ... تو از من نبض دنیامو گرفتی

A       Bb    Gm           Bb                  Dsus2

تمام جاده ها رو دوره کردم ... تو قبلا رد پاهامو گرفتی

A7    A     Bb                            C                Dm

(من از تو راه برگشتی ندارم ... به سمت تو سرازیرم همیشه

A7     A     Bb                                 C                   Dm

تو میدونی اگه از من جدا شی ... منم که سمت تو میرم همیشه) 2

2 [A - Bb  -  C  -  Dm]

A7    A                Gm        C                     Dm

مسیر جاده بازه رو بِم اما ... برای دل بریدن از تو دیره

A                    Gm          C                  Dm

کسی که رفتنو باور نداره ... اگه مرد سفر باشه نمیره

 

من از تو راه ...

2 [A - Bb  -  C  -  Dm]

A7    A                   Gm             C                  Dm

خودم گفتم یه راه رفتنی هست ... خودم گفتم ولی باور نکردم

A                 Gm                C                 Dm

دارم میرم که تو فکرم بمونی ... دارم میرم دعا کن برنگردم