ریتم 4/4

آرپژ این آهنگ. از سمت چپ بخونید:54342313234

 

Gm                                                                           Cm

دلم صد پاره شده بی تو آواره شده هر روز به یه جرمی سوزوندیش

Gm                     G#                           #A                             Fm

دل من خسته شده مرغ پر بسته شده میگی همینیه که هستی

Gm                                                                           Cm

نمیشه از تو رد بشم بدجوری وابسته شدم واست مهم نبود که بودم

Gm                     G#                           #A                             Fm

حق من این نبود که تو حالا بهم بگی برو منی که عاشق تو بودم

Fm              Gm                     Cm             Gm                             Cm

خسته شدم از این همه نیرنگ تو فقط برو هرچی که دارم مال تو

Gm         #A         G#                         #A

خسته شدم از این همه دربه دری دیگه مهم نیست که ندارمت تورو

 

خسته شدم...