[Em - Am - B] 2

B7     G   Am    Em   B7        G   Am   Em    B7   G     Am      Em   B7       G    Am  Em

برف ، برف ، برف میباره ، فلبِ من امشب بیقراره ... برف ، برف ، برف میباره ، خاطره هاتو یادم میاره

B7         G   Am   Em     B7  Am    Bm     C

تا دوباره صدامو درآره ... برف ، برف ، برف ، میباره

Am                                       Bm        Em

آسمونم دلش غصه داره ... حق داره هر چی امشب بباره

B7            D  -  C  -   G

جای برف باز میشینی کنارم ... مطمئنم دیگه شک ندارم

Am-E            D                   Bm - C     -    Em

شک ندارم تو هم فکرم هستی ... تنهایی تو اتاقت نشستی

Em       Bm         Am         G      Em     Bm         C       G

گفته بودی دلت تنگ نمیشه ... پس چرا هی میای پشت شیشه

B7      G  Am    Em   B7        G   Am   Em

برف ، برف ، برف میباره ، خاطره هاتو یادم میاره

[Em - Am - B] 2

Am             E7            G7               G

خنده ی آدمک روی برفا ... روزای خوبمو زنده کرده

Em         Dm              Am                     F

من دلم گرمِ هیشکی نمیشه ... سردمه سردمه خیلی سرده

Am       -       E7            E        G7                G

باز دوباره داره برف میباره ... باز چه ساکت چه کم حرف میباره

Em         F7   Em        F7                Em                 Dm              Am                 F

یخ زده دستای بی گناهم ... چشم به راهم فقط چشم به راهم ، چشم به راهم ، چشم به راهم

 

برف ، برف ، برف میباره ...