[Dm  -  Bb  -  C  -  Dm] 2

[Gm - C - Dm] 4

Am                             Bb                     Am                               Dm

(تو رو دیدمو دیدِ من به این زندگی تغییر کرد ... همین لبخند شیرینت منو با عشق درگیر کرد

Am                                 Bb               Gm                               C

شروع تازه ای واسه من از نفس افتاده ... خدا تو رو جای همه نداشته هام بهم داده) 2

Dm   -   C         Am  - Bb  -  F             Bb             F         C             Bb Dm

چه آرامشِ دلچسبی تماشای تو بهم میده ... تو ایده آل ترین خوابی که بیداری من دیده

Dm   -   C              Am-Bb    -     F           Bb             F            C         Bb   Dm

نه نمیذارم که فردا یه لحظه از تو خالی شه ... تو بدم بشی معنای بدی واسم عوض میشه

[Dm  -  C  -  C  -  Dm] 2

[Gm - C - Dm] 4

A      Gm         Bb    Dm               A      Gm               Bb           Dm

یه لحظه هم اگه دور شی حواسم پیِ تو میره ... هوا بدون عطر تو برای من نفسگیره

Gm            D                         C                        Am                      Dm

ببین این عشق دریایی دلمو عفو دنیا کرد ... تو ثابت کردی که میشه یه دریا توی دل جا کرد

Dm  -   C

یه دریا توی دل جا کرد

 

چه آرامشِ دلچسبی ...