Fm           Cm        Fm        Cm       Fm

توی دلم جز عشق تو علاقه ای رواج نیست

 

Fm      Cm             Fm        Cm       Fm

انقدر هوامو داری که اکسیژن احتیاج نیست

 

Cm          D# C# A#m

کنار تو من فاتح تقدیر این زندگیم

 

Cm             C#        D#        Cm

بعد از یه عمر تازه دارم با تو میفهمم که کیم

 

Cm   D# C#       A#m           Cm

این پای هم موندنمون فراتر از تعهده

 

Cm               D#       C#      A#m  Cm

قلمرو احساس ما بیشتر از یه عشق شده

 

D#         Cm     A#m  C#        Cm

وقتی که آرامش تو جهانمو تسخیر کرد

 

#Fm          C#      Cm        C#  D

تمام رویاهامو این حضور تو تعبیر کرد

 

♫♫♫

 

Cm         C#      A#m    C#       Fm

تو بهترین شرایطم حالمو بهتر می کنی

 

C#        A#m     C#         D#   Cm

تجربه بهشت رو واسم میسر می کنی

 

#Cm        D#       C#       A#m C

کنار تو هر یه نگاه مثل یه شعر فاخره

 

Fm         C#           D#      C#  Cm

نگاه من نگاه تو چه خوبه این مشاعره