Em   Am        C             D    C              D          C       Bm                   Em

بد عادت کردی چشمامو از اون وقتی که اینجایی ... تو و آرامش چشمات با این لبخند رویایی

Em      Bm   D                  C                 Am           E    D      C         Em

همه حرفا همه شعرا بی تو تصویری از دردن ... چشات معیار زیبایی رو تو قلبم عوض کردن

Em     D  G                         D                                    Am                       Em

کسی مثل من عاشق به احساس تو مومن نیست ... میخوام افسانه شم با تو میدونم غیر ممکن نیست

Em       D   C           D         C                               Am         C       D    C

تو رو از وقتی که دیدم چشامو رو همه بستم ... همه عالم میدونن که به چشمای تو وابستم

Em         Bm       Am       D        C               Am       D       C   Bm     Em

دیگه قلبم با آهنگ نفسهای تو مانوسه ... تو که میخندی انگاری منو خوشبختی می بوسه

Em      Bm         Am          D           C                Am       D      C       Bm        Em

بد عادت کردی چشمامو ته این قصه پیدا نیست ... تو انقدر خوبی که جز تو به چشمم هیچی زیبا نیست

Em          D Am         C       D                Em       D   Am     Em    D   Am

واسه تو من کمم آره تو حقت بیشتر از ایناست ... ولی زیبایی مهتاب توی   نگاه شب پیداست

Em       D  Am          C         D            Em     D  Am            Em       D Am

آره تو از چشام خوندی چقدر از   دلهره خستم ... اگه آرامشی دارم (اونو   مدیون تو هستم) 2