ریتم 6/8 شاد

 

E                                          F#m

صدای خنده هات هنوز تویه گوشمه عطری که میزنی رو لباسیه که میپوشمه

C#m                                    D

دیگه بدونه من یه قدمم بر ندار یه چیزی بهت میگم این دفعه رو نه نیار

E                                F#m

هر بار این درو محکم نبند نرو این چشمای ترو نکن تو بدترو

C#m                                  D

نفسم میبره دله من دلخوره بی تو از دلهره هر دقیقه اش پره

 

E                                       F#m

بدونه تو بدون از این زندگی سیرم به جونه هردومون نباشی از دست میرم

C#m                                     D

درا رو وا نکنو حرف رفتنو نزن نه دیگه تا نکن به هر دلیلی بد با من