C#m        F#m      C#7        G#m              B            C#m

من گفته بودم ازم جدا شی  دیوونه میشم نگو نگفتی نگو نگفتی نگو نگفتی

C#m       F#m         C#7       G#m                  B                E

گفتم تو غربت با دردو حسرت همخونه میشم نگو نگفتی نگو نگفتی نگو نگفتی

A      B          C#m

بغضت دلیل دیوونگیمه

B           A                E

گفتم نباشی این زندگیمه نگو نگفتی

B           G#m

گفتی بسازم با روزگارم

C#m      F#m         G#m

گفتم محاله طاقت بیارم نگو نگفتی

 

F#m        G#m     C#m

دیگه با گریه هم خالی نمیشم

C#m          F#m     B

نگاه کن با غرور من چه کردی

F#m            G#m           A

یه کاری با دلم کردی که حتی

C#m F#m  C#m     F#m               B

به حال من خودت هم گریه کردی، گریه کردی