G#m          E            G#m     C#m  G#m

خیس میشم با تو هرشب زیر بارونی که نیست

E        G#m   C#m  G#m

دستتو محکم گرفتم تو خیابونی که نیست

B       F#                 C#m

باشم و عاشقم نباشم کار آسونی که نیست

G#m       D#           G#m  C#m

عاشقت میشم دوباره عاشق اونی که نیست

G#m            E         G#m       C#m  G#m

من    خدایی با تو اینجا از تو میسازم که نیست

E          G#m     C#m  G#m

باید هر شب روی رازی پرده بندازم که نیست

B         F#                C#m

تو منو به بند کشیدی توی زندونی که نیست

G#m       D#           G#m  C#m

عاشقت میشم دوباره عاشق اونی که نیست

#B                        F

این همه تصویر زیبا تو زمستونی که نیست

#B                             F

با جنونه هر شب من جز تو مهمونی که نیست

B            F#              G#m      C#m

نامه هامو پاره کردم وقتی می خونی که نیست

G#m        D#            G#m        C#m

هرچی اینجا با تو ساختم خوب میدونی که نیست

G#m           E          G#m      C#m  G#m

غرق   میشم تو سیاه موج موهایی که نیست

E        G#m   C#m  G#m

دور تو میگردم اینجا دور میدونی که نیست

B           F#       C#m

تو یه روزی برمیگردی از خیابونی که نیست

 

 

عاشقم میشی دوباره عاشق اونی که نیست

عاشقت میشم دوباره عاشق اونی که نیست