E         F        G        Am

(رلا رلا لا لا لا لا ………………) ۲

 

G                                   Am

ناصریا … تو که تا حالا غمت دیده

 

E                              F

از دنیا خوشی ندیده … از همه که بدت دیده

 

G                                     Am

ناصریا … از نارفیق پشتت خمیده

 

E                                F

از نارو سینه ات دریده … از همه که بدت دیده

 

E         F        G        Am

(رلا رلا لا لا لا لا ………………) ۲

 

G                                          Am

(عشق تو حقن … ولی دنیا پر ناحقن

 

E                                         F

نه همه که بدت دیده … از هیشکی خوشی ندیده) ۲

 

E         F        G        Am

(رلا رلا لا لا لا لا ………………) ۲

 

G                                   Am

ناصریا … از عشق دنیا خوبار کو

 

E                                   F

به هر چی رنگه تو خار کو … به دشمن دونت درا کو

 

G                           Am

ناصریا … از دنیا دلت بریده

 

E                                   F

سختی با جون خود خریده … از صبا خود چه بد دیده

 

E         F        G        Am

(رلا رلا لا لا لا لا ………………) ۲

 

G                                      Am

(حالا نوبت تو … حالا یالا تا وقتی که

 

E                         F

با من بجنگ تا قوت ته … حالا یالا برو زود) ۲

 

E         F        G        Am

(رلا رلا لا لا لا لا ………………)