«مهدی جهانی» با اجرای «کوه درد» و «آروم آروم» در تهران به روی صحنه رفت